TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Cơ hội mới trong chương trình phòng chống đuối nước Việt Nam

Tại Việt Nam, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 - 14, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trong can thiệp phòng chống đuối nước ở trẻ em. Nhận được sự quan tâm của văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Bloomberg Philanthropies, ngày 25/11/2016 đã diễn ra buổi làm việc giữa trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (CIPPR) thuộc trường Đại học Y tế Công cộng với đại diện của WHO Việt Nam là ông Nguyễn Phương Nam và bà Kelly Larson đến từ Bloomberg Philanthropies. Nội dung phiên làm việc nhằm tìm hiểu những hoạt động liên quan cũng như khó khăn thuận lợi trong công tác phòng chống đuối nước do CIPPR triển khai thực hiện.

Ảnh kỷ yếu buổi làm việc. Từ trái quá phải: Ông Nguyễn Phương Nam (đại diện của WHO Việt Nam), PGS.TS Phạm Việt Cường (GĐ.Trung tâm), bà Kelly Larson (đại diện quỹ Bloomberg Philanthropies), GS. Bùi Thị Thu Hà (Hiệu trưởng trường Đại học Y tế Công Cộng), PGS. Lã Ngọc Quang cùng nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (ảnh CIPPR).

Một số ảnh khác của buổi làm việc (ảnh CIPPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ năm 2006 đến nay, CIPPR đã thực hiện một số dự án liên quan đến công tác phòng chống đuối nước và an toàn cho trẻ em như: Safe Danang 2006 - 2010; Saving of lives from Drowning 2014 - 2015 (Solid). Và kết quả dự án đã đem lại một số thành công nhất định cho công tác phòng chống đuối nước trẻ em trong cộng đồng.