TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị An toàn giao thông năm 2016, được tổ chức vào ngày 22/12. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực ATGT trong và ngoài nước.

                                 Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia  

                                                                                             phát biểu khai mạc hội nghị.

Nội dung chính của Hội nghị ATGT năm 2016 bao gồm tám chuyên đề:

Tiểu ban 1. Quản lý an toàn giao thông đường bộ

Tiểu ban 2. Hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ

Tiểu ban 3. Phương tiện giao thông đường bộ

Tiểu ban 4. Người tham gia giao thông

Tiểu ban 5. Ứng phó sau tai nạn giao thông

Tiểu ban 6. An toàn giao thông đường sắt

Tiểu ban 7. An toàn giao thông đường thủy nội địa, và

Tiểu ban 8. Bảo hiểm trong Giao thông vận tải (Tiểu ban Quốc tế)

Có 90 công trình nghiên cứu khoa học tham dự hội nghị, trong đó 67 công trình đã được chọn để trình bày tham luận và 42 công trình đã được hội đồng khoa học lựa chọn để công bố thành công trình khoa học trên Tạp chí GTVT, số đặc biệt về an toàn giao thông Hội nghị đã trao đổi những bất cập và kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ tại Việt Nam trong đó đặc biệt tập trung vào việc sửa đổi bộ luật Giao thông đường bộ 2008: bảo vệ an toàn cho trẻ em khi đi xe máy, ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, quy định thắt dây an toàn, thủ tục xử lý vi phạm, phân định rõ hơn vận tải hợp đồng- du lịch- tuyến cố định, các quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc; sử dụng điện thoại khi lái xe...; Hội nghị trao đổi về chủ đề xây dựng hệ dữ liệu, chia sẻ hệ dữ liệu và mô hình phối hợp sử dụng hệ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan, một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định đếnhiệu quả xử phạt và hình thành văn hóa giao thông.

                         PGS.TS Phạm Việt Cường báo cáo kết quả phiên họp Ứng phó sau tai nạn giao thông.

Trong phiên Quốc tế “Nghiên cứu các vấn đề về bảo hiểm trong giao thông vận tải Việt Nam: những bất cập và giải pháp” trong đó có các nội dung về Mô hình bảo hiểm trong Giao thông vận tải, vai trò của Bảo hiểm trong việc điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông, Phối hợp liên ngành trong thống kê và đề xuất các giải pháp cho Việt Nam.

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, những kết luận và kiến nghị của các tiểu ban được tiếp nhận để hoàn thiện hơn công tác phòng chống tai nạn giao thông và hướng tới Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2017 và Hội nghị Quốc tế giao thông Đông Á 2017.