TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Hội thảo một số nguyên tắc trong nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tháng 6/2017

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về Nghiên cứu tai nạn thương tích tại Việt Nam giữa trường đại học Johns Hopkins và đại học Y tế Công cộng (Hanoi Trip). Trong hai ngày 1 – 2 tháng 6 năm 2017, chúng tôi đã tiến hành tổ chức hội thảo khoa học với mục tiêu cung cấp thông tin tổng quan về các nguyên tắc trong nghiên cứu Tai nạn thương tích cũng như hậu quả của chúng, đồng thời giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu mới về Tai nạn thương tích đến các nhà quản lý, những chuyên gia, giảng viên, sinh viên Y tế Công cộng tại Việt Nam.
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham dự của các đối tác, nghiên cứu viên, bác sĩ và sinh viên. Đây cũng là tiền đề cho các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa đại học Y tế Công cộng – Trung tâm Chấn thương và đại học Johns Hopkins.

Một số hình ảnh về các phiên làm việc của hội thảo