TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Hội thảo "Nghiên cứu và sử dụng số liệu trong xây dựng chính sách liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích" là cơ hội để các chuyên gia, người đứng đầu các cơ quan hữu quan, chuyên gia vận động chính sách, chuyên gia trong nước và quốc tế chi sẻ kinh nghiệm xây dựng các chính sách liên quan đến phòng chống tai nạn thương tích tại Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của Chương trình hợp tác Nghiên cứu phòng chống Tai nạn thương tích giữa trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ.

Thời gian: 8:00 - 16:30 thứ 2 ngày 30/10/2017.

Địa điểm: Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ths. Trần Thị Ngân - Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương, Đại học Y tế Công cộng, Email: ttn1@huph.edu.vn, điện thoại: 0982.168693 hoặc 024.6266.2325. Download giấy mời tại http://bit.ly/2lhJEqh

Nội dung chương trình: 

Thời gian

Hoạt động

Người trình bày

8:00 – 9:00

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức

9:00 -9:10

Giới thiệu chung

PGS. TS Phạm Việt Cường

Đại học Y tế công cộng

9:10 – 9:30

Phát biểu khai mạc

Đại diện Ban giám hiệu

Đại học Y tế công cộng

TS. Abdul Bachani

Đại học Johns Hopkins

9:30-10:00

Phòng chống Tai nạn thương tích: thách thức và cơ hội hành động

PGS. TS Abdul Bachani

10.00-10.15

Phòng chống Tai nạn thương tích: Bài học kinh nghiệm của Khu vực Tây Thái Bình Dương

TS. Krishnan Rajam

10.15-10.30

Các chiến lược phòng chống TNTT của WHO

Đại điện WHO

10:30 – 10:45

Giải lao

10:45-11:30

Phòng chống Tai nạn thương tích tại Việt Nam: chính sách và các chương trình

  • Chương trình An toàn giao thông
  • Chương trình phòng chống TNTT trẻ em
  • Các mô hình an toàn đã triển khai tại Việt Nam

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Đại diện Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em, MOLISA

Đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế, MOH

11:30-12:00

Thảo luận toàn hội trường về các chính sách, chương trình phòng chống Tai nạn thương tích tại Việt Nam

PGS. TS Phạm Việt Cường

PGS. TS Abdul Bachani

12:00 – 13:30

Nghỉ trưa (BTC mời quý đại biểu dùng cơm)

13:30 – 14:30

Thảo luận nhóm theo các chủ đề:

  • Xác định các khoảng trống chính sách, luật pháp về phòng chống TNTT
  • Những ưu tiên nghiên cứu để xây dựng, hoàn thiện các chính sách liên quan đến phòng chống TNTT (tập trung vào một số nguồn số liệu sẵn có như Ghi nhận TNTT, TNGT...)

Làm việc nhóm

14:30 – 15:00

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Đại diện các nhóm

15:00 – 15:30

Giải lao

15:30 – 16:15

Thảo luận nhóm: Các khuyến nghị cho Diễn đàn xây dựng chính sách

 

16:15 – 16:30

Phát biểu bế mạc

TS. Abdul Bachani

Đại học Johns Hopkins