TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Dự án: Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt nam giữa trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) và Đại học Y tế Công cộng giai đoạn 2017 - 2022 (TRIP)

Tai nạn thương tích là một vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam với tỷ lệ tử vong và thương tích cao so với các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Tai nạn giao thông đường bộ và đuối nước là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cộng đồng Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính mỗi năm có khoảng trên 5 triệu ca tử vong do thương tích, chấn thương và bạo lực; hầu hết những trường hợp này xảy ra ở nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp (LMICs). Những tai nạn thương tích này để lại di chứng là những hậu quả nghiêm trọng – hàng năm ước tính có đến 50 triệu người bị chấn thương nghiêm trọng và hơn 20 triệu người tàn tật do hậu quả của thương tích và chấn thương (WHO 2009). WHO cũng cho biết, hiện nay trên thế giới ước tính có hơn một tỉ người khuyết tật, trong đó 80% sống ở các nước đang phát triển, và một trong những nguyên nhân chính gây tàn tật là do tai nạn thương tích (WHO 2011). Theo nghiên cứu năm 2013, Nam Á là một trong những khu vực chịu gánh nặng do tai nạn thương tích cao nhất.

Các chương trình phòng chống TNTT đã được các bộ ngành triển khai nhưng những con số về thiệt hại về con người vẫn còn rất lớn, nguồn lực triển khai các hoạt động phòng chống TNTT chưa nhiều, sự phối hợp giữa các ban ngành, các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng chưa hấp dẫn được người nghe. Các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về TNTT chưa được triển khai nhiều do hạn chế về nhân lực và sự đầu tư.

Dự án này dự kiến sẽ được triển khai với nhiều cách tiếp cận khác nhau nhằm hướng tới việc giải quyết, xây dựng một số nội dung chủ chính như sau:

  1. Xây dựng được 1 chương trình giảng dạy Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng phòng chống Tai nạn thương tích
  2. Đào tạo được 9 Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng phòng chống Tai nạn thương tích tại Việt Nam
  3. Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành phòng chống Tai nạn thương tích cho giảng viên Đại học Y tế công cộng
  4. Nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên ngành Tai nạn thương tích cho các nhà nghiên cứu trẻ, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống Tai nạn thương tích
  5. Xây dựng diễn đàn hỗ trợ chính sách phòng chống Tai nạn thương tích cấp quốc gia tại Việt Nam.

Dự án này với các tiếp cận khác nhau sẽ đem lại lợi ích cho trường Đại học Y tế công cộng, các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phòng chống Tai nạn thương tích tại Việt Nam, các
nhóm đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ dự án bao gồm:

  1. Các giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành phòng chống Tai nạn thương tích
  2. Các học viên tham gia các môn học chuyên ngành, học viên làm luận văn về đề tài Tai nạn thương tích
  3. Các học viên/thành viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo các chuyên đề liên quan đến Tai nạn thương tích
  4. Các học viên tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành phòng chống Tai nạn thương tích
  5. Các cán bộ dự án được tăng cường năng lực về nghiên cứu và triển khai các hoạt động phòng chống Tai nạn thương tích.

Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ