TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Hoạt động điều tra và thu thập số liệu cưỡng chế nồng độ cồn vòng II năm 2017

Hoạt động điều tra và thu thập số liệu cưỡng chế nồng độ cồn vòng 2 thực hiện tại Phòng CSGT và các Đội CSGT các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các chuỗi hoạt động của dự án Sáng kiến An toàn Đường bộ Toàn cầu của WHO hợp tác với Sáng kiến Bloomberg trong giai đoạn 2015-2019, mục đích của dự án nhằm giảm thiểu tử vong và thương tích do tai nạn giao thông đường bộ ở các nước và các thành phố có thu nhập thấp và trung bình bằng cách tăng cường luật an toàn đường bộ ở cấp quốc gia và thực hiện các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ đã được kiểm chứng ở cấp thành phố.

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương, Trường Đại học Y tế Công cộng là đơn vị vinh dự triển khai các hoạt động đánh giá tại Việt Nam.

Hoạt động này được diễn ra từ ngày 11 - 28/7/2017.

Dưới đây là những hình ảnh của hoạt động.