TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

HỘI THẢO PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NGÀY 15&16/1/2018 TẠI HÀ NỘI

Trong hai ngày15 &16/1/2018, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương đã tổ chức Hội thảo "Phân tích số liệu trong nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích" tại Hà Nội. Tham gia Hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Trường Đại học John Hopkins TS. Qingfeng Li và TS. Haruhiko Inada, đại diện Trung tâm có sự tham gia của PGS. TS Phạm Việt Cường, PGS.TS Lã Ngọc Quang cùng các nhà khoa học, các nghiên cứu viên trẻ tuổi trong lĩnh vực nghiên cứu và phòng chống chấn thương tại Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình hợp tác hỗ trợ nghiên cứu và phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) giữa Đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ và trường Đại học Y tế công cộng (HN-TRIP) được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn đoạn 2017-2021. 

Thông qua hội thảo này, các kinh nghiệm phân tích và sử dụng số liệu trong vận động và triển khai chính sách, chương trình phòng chống TNTT, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp và trung bình được chia sẻ. Ngoài ra, các nghiên cứu viên trẻ tuổi tham gia hội thảo cũng được hướng dẫn thực hành phân tích số liệu trên phần mềm Stata - một phần mềm phân tích dữ liệu đặc thù cho nghiên cứu thống kê. Đây là những kinh nghiệm hữu ích giúp tăng cường năng lực thực hiện nghiên cứu nói chung hay cũng như lĩnh vực phòng chống TNTT, như: đo lường các thiệt hại về sức khỏe, kinh tế và xã hội do bệnh tật và TNTT gây ra.

Một số hình ảnh của hội thảo