TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

TIN TUYỂN DỤNG (9/2022)

 

 

JOB DESCRIPTION

Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương (CIPPR) là trung tâm nghiên cứu thuộc trường đại học Y tế Công cộng được thành lập năm 2002 và hiện nay đã phát triển thành trung tâm có hoạt động tự chủ và tự hào là trung tâm có năng lực mạnh nhất trong lĩnh vực nghiên cứu chấn thương, đào tạo và cung cấp những tư vấn về chính sách liên quan đến chấn thương tại Việt Nam.

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống Chấn thương ( CIPPR) có nhu cầu tuyển dụng.  

THÔNG TIN CHUNG

 • Vị trí tuyển dụng: 03 Cán bộ quản lý dự án
 • Thời hạn hợp đồng: 1 năm và có thể gia hạn hàng năm.
 • Địa điểm làm việc: P504A Trường Đại học Y tế Công cộng

DỰ ÁN HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ PHO TẠI VIỆT NAM  ( Từ T10/2022 đến T9/2027)

Yêu cầu công việc:

 • Tìm hiểu về dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án
 • Quản lý các hoạt động dự án, theo dõi tiến độ và hoàn thành báo cáo định kỳ
 • Hỗ trợ học viên thạc sĩ đang học định hướng Nghiên cứu phòng chống TNTT tại trường Đại học Y tế công cộng (MPH 24, MPH25)
 • Chuẩn bị thủ tục, đăng tuyển học viên khóa MPH26
 • Tổ chức các buổi họp nhóm chuyên đề, seminar hỗ trợ học viên cùng chuyên gia Đại học Johns Hopkins
 • Hỗ trợ xây dựng và chỉnh sửa chương trình đào tạo, tài liệu môn học định hướng Phòng chống TNTT theo yêu cầu
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo hỗ trợ tăng cường nghiên cứu phòng chống TNTT
 • Lập kế hoạch và đăng tải thông tin của chương trình lên website, fanpage của CIPPR
 • Tham gia vào việc chuẩn bị làm báo cáo hoạt động theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 • Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động tập huấn, giám sát hỗ trợ, thu thập số liệu định kỳ, nghiên cứu, đánh giá
 • Đi thực địa để giám sát, theo dõi các hoạt động dự án, làm việc cùng các chuyên gia, đối tác tại thực địa hoặc các hoạt động khác tại CIPPR khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc dự án, điều phối dự án.
 • Báo cáo trực tiếp công việc thường xuyên cũng như các hoạt động phát sinh trong công việc cho Điều phối viên dự án, kế toán dự án và giám đốc dự án
 • Biên dịch tài liệu Anh – Việt, viết bài báo khoa học khi cần thiết
 • Tham gia các cuộc họp nhóm kỹ thuật và báo cáo
 • Thực hiện các hoạt động kỹ thuật liên quan đến tài chính dự án

Thời gian làm việc: Toàn thời gian, các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6

Kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Cử nhân, thạc sỹ là lợi thế
 • Kỹ năng nghiên cứu, ưu tiên ứng viên đã tham gia các đề tài nghiên cứu tại Việt Nam
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo chương trình dự án
 • Đã từng tham gia vào các dự án nước ngoài với nhiều bên tham gia là lợi thế
 • Tiếng Anh: giao tiếp và viết cơ bản
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có khả năng giao tiếp.

Quyền lợi:

 • Lương: Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc
 • Hưởng các chế độ khác theo luật lao động (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ lễ và các phúc lợi khác).
 • Môi trường làm việc cởi mở, tạo điều kiện để phát triển bản thân;
 • Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với các tổ chức và nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế Công Cộng và TNTT.
 • Được hỗ trợ để phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động dự án

DỰ ÁN HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM  (Từ T10/2022 đến T5/2024)

Yêu cu công vic:

 • Tìm hiểu về dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án
 • Quản lý các hoạt động dự án, theo dõi tiến độ và hoàn thành báo cáo định kỳ
 • Lập kế hoạch và xây dựng nhóm cộng tác viên tại 8 bệnh viện
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo hỗ trợ mạng lưới cộng tác viên tại 8 bệnh viện
 • Chuẩn bị hồ sơ phê duyệt dự án
 • Tổ chức các buổi họp nhóm chuyên đề hỗ trợ thành viên mạng lưới cộng tác viên cùng chuyên gia
 • Tham gia các cuộc họp nhóm kỹ thuật và báo cáo
 • Tham gia chuẩn bị báo cáo hoạt động theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 • Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động tập huấn, giám sát hỗ trợ, thu thập số liệu định kỳ, nghiên cứu, đánh giá
 • Đi thực địa để giám sát, theo dõi các hoạt động dự án, làm việc cùng các chuyên gia, đối tác tại thực địa hoặc các hoạt động khác tại CIPPR khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc dự án, điều phối dự án.
 • Báo cáo trực tiếp công việc thường xuyên cũng như các hoạt động phát sinh trong công việc cho Điều phối viên dự án, kế toán dự án và giám đốc dự án
 • Biên dịch tài liệu Anh – Việt, viết bài báo khoa học khi cần thiết
 • Thực hiện các hoạt động kỹ thuật liên quan đến tài chính dự án

Thời gian làm việc: Toàn thời gian, Dự kiến 2 năm ( từ T5/2022 đến T4/2024)

Kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Thạc sĩ/Tiến sĩ
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lâm sàng tại bệnh viện/cơ sở điều trị
 • Kỹ năng nghiên cứu, ưu tiên ứng viên đã triển khai các nghiên cứu tại Việt Nam
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo chương trình dự án
 • Đã từng tham gia vào các dự án nước ngoài với nhiều bên tham gia
 • Thông thạo tiếng Anh.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có khả năng giao tiếp.
 • Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Quyền lợi:

 • Lương: Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc
 • Hưởng các chế độ khác theo luật lao động (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ lễ và các phúc lợi khác).
 • Môi trường làm việc cởi mở, tạo điều kiện để phát triển bản thân;
 • Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với các tổ chức và nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế Công Cộng và TNTT.
 • Được hỗ trợ để phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động dự án

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM  (Từ T10/2022 đến T9/2024)

Yêu cầu công việc:

 • Tìm hiểu về dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án
 • Quản lý các hoạt động dự án, theo dõi tiến độ và hoàn thành báo cáo định kỳ
 • Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ, yêu cầu kỹ thuật thuê đối tác về truyền thông: quản lý website, truyền thông đa phương tiện, quản lý trang fanpage, rà soát thông tin, tài liệu kỹ thuật,…
 • Tham gia các buổi họp kỹ thuật của dự án với đối tác nước ngoài, các bên liên quan
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn giao thông, hỗ trợ tăng cường nghiên cứu phòng chống TNGT
 • Lập kế hoạch và đăng tải thông tin của dự án lên website, fanpage của CIPPR
 • Tham gia chuẩn bị báo cáo hoạt động theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 • Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động họp nhóm kỹ thuật, giám sát hỗ trợ, thu thập số liệu định kỳ, nghiên cứu, đánh giá
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc dự án, điều phối dự án.
 • Báo cáo trực tiếp công việc thường xuyên cũng như các hoạt động phát sinh trong công việc cho Điều phối viên dự án, kế toán dự án và giám đốc dự án
 • Biên dịch tài liệu Anh – Việt, viết bài báo khoa học khi cần thiết
 • Thực hiện các hoạt động kỹ thuật liên quan đến tài chính dự án.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian, các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6

Kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu

 • Trình độ học vấn: Cử nhân, thạc sỹ là lợi thế
 • Kỹ năng nghiên cứu, ưu tiên ứng viên đã tham gia các đề tài nghiên cứu tại Việt Nam
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo chương trình dự án
 • Đã từng tham gia vào các dự án nước ngoài với nhiều bên tham gia là lợi thế
 • Tiếng Anh: giao tiếp và viết cơ bản
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có khả năng giao tiếp.

Quyền lợi:

 • Lương: Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc
 • Hưởng các chế độ khác theo luật lao động (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ lễ và các phúc lợi khác).
 • Môi trường làm việc cởi mở, tạo điều kiện để phát triển bản thân;
 • Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với các tổ chức và nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế Công Cộng và TNTT.
 • Được hỗ trợ để phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động dự án

 

HỒ SƠ YÊU CẦU

 • CV và thư xin việc bằng tiếng Anh, kèm thông tin liên hệ của 2 người giới thiệu
 • Bản sao/bản chụp các văn bằng, chứng chỉ (không cần công chứng)
 • Hồ sơ xin gửi tới Trần Thị Ngân : 0982168693 – Email: ttn1@huph.edu.vn trước ngày 30/9/2022.