TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Khóa tập huấn "Phòng chống chấn thương và bạo lực trong khu vực châu Á Thái Bình Dương 10/2015"

Trong 5 ngày từ ngày 28/9 - 02/10/2015, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (CIPPR), Trường đại học Y tế công cộng đã được sự chấp nhận của văn phòng Tổ chức Y tế thế giới khu vực tổ chức khóa tập huấn "Phòng chống chấn thương và bạo lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương" sử dụng giáo trình TEACH - VIP 2 (Đào tạo, Giáo dục và phát triển hợp tác trong sức khỏe về phòng chống chấn thương và bạo lực). Khóa tập huấn có sự tham gia của 20 học viên là các cán bộ thuộc cơ quan chính phủ chủ, nhân viên các lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích, y tế công cộng, khoa học y học, ... tới từ 3 quốc gia Việt Nam, Lào, và Campuchia. Nhằm cung cấp cho các chuyên gia y tế công cộng một cách tổng quan cơ bản về kiến thức và kỹ năng phòng chống chấn thương và bạo lực bao gồm: dịch tễ học chấn thương và thiết kế, thực hiện và đáng giá các chương trình can thiệp dựa trên bằng chứng.

Các mục tiêu cụ thể của khóa học:

  • Xác định và phân tích các vấn đề chấn thương và bạo lực trong cộng đồng và xác định ưu tiên cho các chương trình can thiệp
  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng cụ thể liên quan đến dịch tễ học chấn thương và phát triển, thực hiện và đánh giá các chương trình phòng chống chấn thương

  • Phát triển năng lực giảng viên tronng tổ chức các khóa đào tạo về chấn thương và bạo lực về các chủ đề liên quan đến chấn thương tại quốc gia và tổ chức.

 

Một số hình ảnh các học viên sôi nổi đóng vai trong phần thực hành và thảo luận nhóm - ảnh CIPPR