TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Chương trình dạy bơi sống sót giai đoạn 2014 - 2015

Tai nạn thương tích là một gánh nặng về sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam với tỷ lệ tử vong và thương tích cao so với các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm. Đuối nước nằm trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cộng đồng người Việt và đặc biệt ở nhóm tuổi 0 - 19 tuổi. Theo số liệu báo cáo năm 2010, tỷ suất tử vong vì đuối nước trong độ tuổi này là 8.1/100,000 trẻ. Nguyên nhân hầu hết của các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ là do trẻ không biết bơi khi ngã xuống ao, hồ, sông; thiếu sự giám sát và kiến thức về sơ cứu ban đầu trong trường hợp đuối nước của cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Đồng tháp là một tỉnh nằm trong khu vực ĐB Sông Cửu Long với lưu lượng sông ngòi, kênh rạch lớn, đây chính là nguy cơ lớn gây đuối nước ở trẻ em. Báo cáo thống kê năm 2011 của BYT cho biết, hằng năm, Đồng Tháp ghi nhận khoảng 60 trường hợp trẻ em bị đuối nước và trong những năm 2013 trở lại đây thì tỷ lệ đuối nước ở trẻ có xu hướng gia tăng. Đây chính là cơ sở lựa chọn đại điểm thực hiện thí điểm dự án.

Dự án kỳ vọng góp phần giảm thiểu các trường hợp đuối nước ở trẻ em thông qua triển khai hiệu quả chương trình đào tạo kỹ năng bơi an toàn dựa vào cộng đồng và cơ sở để phát triển các chương trình can thiệp phù hợp cho các cộng đồng khác tại Việt Nam.

Một số nội dung chính sẽ được triển khai, bao gồm:

  1. Xây dựng được một chương trình giảng dạy Bơi an toàn cho trẻ em tiểu học (6 – 11 tuổi) phù hợp với điều kiện tại địa phương;
  2. Xây dựng mô hình phối hợp và tiếp cận cộng đồng trong xây dựng và trang bị cơ sở vật chất phục vụ việc học bơi trong trường học ;
  3. Dạy bơi ít nhất 1000 trẻ em lứa tuổi tiểu học ;
  4. Tuyên truyền và phòng chống đuối nước cho cộng đồng;
  5. Phát triển năng lực về phòng chống đuối nước cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên, và các đối tác liên quan.

Địa điểm thực hiện dự án: Đồng Tháp

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 12 tháng (2014 – 2015)

Đơn vị tài trợ: Trường Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ.