TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Video clip về Chương trình Bơi an toàn giai đoạn 2014 - 2015

Đuối nước cướp đi hàng ngàn sinh mạng trẻ em Việt Nam mỗi năm. Mùa hè là thời gian xảy ra nhiều tai nạn đuối nước thương tâm. Các bậc phụ huynh học sinh hãy lưu ý bảo vệ con trong thời gian này. 

Xin giới thiệu video clip chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước do Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương - Đại học Y tế công cộng đã thực hiện năm 2014-2015. Chương trình đã đào tạo bơi cho 1.200 học sinh tiểu học tại Đồng Tháp. Xem video clip tại đây