TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

 • Những nghiên cứu đang tiến hành

  • Nghiên cứu đánh giá Can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng tại Việt Nam của Quỹ Bloomberg 2018 - 2019. Xem thêm
  • Dự án: Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt nam giữa trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) và Đại học Y tế Công cộng giai đoạn 2017 - 2022. Xem thêm
  • Giám sát và Đánh giá Nghiên cứu của Quỹ Bloomberg về An toàn Đường bộ Toàn cầu giai đoạn 2015 - 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xem thêm
 • Những nghiên cứu đã thực hiện

  • Nghiên cứu đánh giá tình hình đuối nước trẻ em tại Việt Nam 2017. Xem thêm
  • Nghiên cứu về Sử dụng Rượu bia và các đồ uống có cồn tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016. Xem thêm
  • Dự án Giám sát và Đánh giá về Sức khỏe Tim mạch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam giai đoạn 2015 - 2018. Xem thêm
  • Chương trình bơi an toàn Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2015. Xem thêm
  • Đánh giá việc triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2013 - 2015. Xem thêm
  • Đánh giá dự án Tăng cường dịch vụ sơ cấp cứu trước viện tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2014. Xem thêm
  • Giám sát và Đánh giá dự án An toàn Đường bộ Toàn cầu giai đoạn 2010 - 2014
  • Điều tra chấn thương quốc gia Việt Nam giai đoạn 2010 - 2011.  Xem thêm
  • Đánh giá can thiệp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại Việt Nam năm 2010.
  • Hậu quả kinh tế - xã hội của tai nạn thương tích tại Việt Nam, giai đoạn 2009 - 2010.
  • Điều tra tình hình tai nạn thương tích và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi thuộc 6 tỉnh nằm trong dự án Unicef giai đoạn 2008 - 2009. Xem thêm
  • Đuối nước và các hoạt động can thiệp tại Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2009. ​Xem thêm
  • Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo giai đoạn 2008 - 2009. Xem thêm
  • Nghiên cứu tình hình tai nạn giao thông tại 3 tỉnh Yên Bái, Đà Nẵng và Bình Dương năm 2007. Xem thêm
  • Hậu quả kinh tế - xã hội của tai nạn thương tích trong trẻ em tại thành phố Hải Phòng năm 2007.
  • Đánh giá cuối năm dự án kiểm soát chấn thương Việt Nam.
  • Tổng điều tra dân số tại thành phố Đà Nẵng: Điều tra cơ bản cho dự án phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2006.
  • Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi thuộc 6 tỉnh nằm trong dự án Unicef giai đoạn 2003 - 2004. Xem thêm