TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

HỌC BỔNG THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG CHO THỰC TẬP SINH

Sau thành công của dự án JHU – Hanoi TRIP, Trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Y tế công cộng tiếp tục triển khai dự án hợp tác đào tạo về tai nạn thương tích JHU – Hanoi HealS (The Johns Hopkins University - Hanoi University of Public Health Health, Economic, and Societal consequences of trauma and injuries in Vietnam) giai đoạn 2022 – 2026. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương (CIPPR) và Trung tâm Nghiên cứu Chấn thương Quốc tế - ĐH Johns Hopkins cùng phối hợp triển khai dự án này tại Việt Nam.

Năm 2023-2024, Trung tâm CIPPR sẽ tiếp tục tuyển 05 thực tập sinh vừa học vừa làm với rất nhiều quyền lợi như sau:

- Học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng tại ĐH YTCC

- 06-08 tuần đào tạo hè tại ĐH John Hopkins, Baltimore, Mỹ

- Thực tập và làm việc được hưởng quyền lợi cho các dự án của Trung tâm CIPPR trong thời gian học tập

- Có cơ hội làm việc chính thức tại Trung tâm CIPPR sau khi tốt nghiệp

- Tham gia các khoá học/hội thảo chuyên đề do ĐH Johns Hopkins và ĐH YTCC phối hợp tổ chức

- ... và nhiều cơ hội khác nữa!

 

Chi tiết thông tin chương trình (quyền lợi, điều kiện đăng ký...) trong tờ thông tin bên dưới. Để đăng ký tham gia phỏng vấn, vui lòng truy cập link tại đây hoặc quét mã QR trong tờ thông tin. Hạn chót đăng ký qua link đợt 1 trước 17h00 ngày 15/06/2023.

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ: ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga - Cán bộ dự án HealS (CIPPR) (SĐT:  0912210396   -  Email: ptqn@huph.edu.vn)