TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Giới thiệu

Tại Việt Nam, trong các bệnh chiếm tử lệ tử vong cao như chấn thương, bệnh hệ tuần hoàn, nhiễm trùng và và ký sinh trùng, chấn thương vẫn đang được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Ước tính khoảng 40 ca tử vong và 70 ca chấn thương không thể phục hồi mỗi ngày tại Việt Nam. Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhưng chấn thương vẫn tạo nên gánh nặng lớn đối với người dân Việt Nam và những tác động của nó đến nhóm dân số trẻ một cách không tương xứng. Ngày nay, không chỉ có chấn thương mà bệnh không lây nhiễm (NCDs) cũng tác động lớn đến các nước có thu nhập thấp và trung bình, nơi mà có gần 3/4 ca tử vong do NCD – 28 triệu trường hợp.

Trung tâm Nghiên cứu chính sách và Phòng chống chấn thương (CIPPR) là trung tâm nghiên cứu thuộc trường đại học Y tế Công cộng Hà Nội, Việt Nam. Trung tâm được thành lập vào năm 2002 và hiện nay đã phát triển thành trung tâm có hoạt động tự chủ và tự hào là trung tâm có năng lực mạnh nhất trong lĩnh vực nghiên cứu chấn thương, đào tạo và cung cấp những tư vấn về chính sách liên quan đến chấn thương tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển năng lực, phạm vi công việc cũng được mở rộng và bên cạnh đó, trong tình hình chung trên thế giới hiện nay bệnh không truyền nhiễm ngày càng có xu hướng tăng nhanh và biến động. Trung tâm CIPPR từ lĩnh vực nghiên cứu tập trung ban đầu đã mở rộng sang khác chương trình khác, đặc biệt là bệnh không truyền nhiễm. CIPPR cùng với các đối tác thực hiện một nghiên cứu thí điểm dịch vụ cung cấp sức khoẻ chuẩn nhằm kiểm soát bệnh NCD trong cộng đồng.

Tầm nhìn

Tạo ra một trung tâm nghiên cứu và đào tạo nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa cộng đồng – cơ sở đào tạo – sinh viên về những vấn đề liên quan đến chấn thương.

Là cơ sở hàng đầu cung cấp các dịch vụ về đào tạo, kiến thức và tư vấn trong lĩnh vực chấn thương cũng như phòng ngừa và kiểm soát bệnh không truyền nhiễm cho các học viện trong nước cũng như quốc tế, tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực.

Sứ mệnh

Xây dựng lĩnh vực chấn thương, phòng ngừa và kiểm soát bệnh không truyền nhiễm tại Việt Nam thông qua sự kết hợp đa ngành về y tế công cộng nhằm tiếp cận để thực hiện nghiên cứu, can thiệp và đánh giá cũng như tiến hành đào tạo thêm các chuyên gia và nghiên cứu viên kế cận tại Việt Nam.

Phương pháp 

Thông qua hợp tác với các cơ quan thuộc chính phủ, phi chính phủ và các đối tác là học viện trong và ngoài nước. Chúng tôi làm việc phối hợp với nhau qua mạng lưới kiểm soát chấn thương tại Việt Nam, biến kế hoạch thành hành động mà hành động này là sự phối hợp từ nhiều bên liên quan khác nhau chứ không chỉ về sức khoẻ cộng đồng nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp của chấn thương trong xã hội.

Trung tâm CIPPR hoạt động nhằm đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới kiểm soát chấn thương tại Việt Nam thông qua công tác đào tạo, trao cơ hội cho các sinh viên cũng như chuyên gia nghiên cứu phát triển chuyên môn.

Duy trì và tăng cường quan hệ với các đối tác là những tổ chức quốc tế, các học viện cũng là ưu tiên của CIPPR, điều này giúp cho trung tâm tăng cường nguồn lực trí tuệ và đảm bảo các mục tiêu bền vững trong tương lai.