TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

 • Khóa tập huấn về Phòng chống Chấn thương và Bạo lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giới thiệu

  Trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương ước tính có khoảng 1,1 triệu người tử vong do tai nạn giao thông hàng năm hoặc có hơn 3000 trường hợp tử vong mỗi ngày, số trường hợp tử vong này chiếm hơn 20% các trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Hơn 93% các trường hợp chấn thương xảy ra trong khu vực thuộc những nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong năm 2008 5 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do chấn thương trong khu vực là tai nạn giao thông đường bộ, tự gây thương tích, ngã, chết đuối và ngộ độc. Trong các chương trình ứng phó với chấn thương và bạo lực, tổ chức Y tế thế giới tại khu vực Tây Thái Bình Dương phối hợp cùng một số nước ưu tiên xây dựng báo cáo quốc gia về phòng chống chấn thương và bạo lực, kế hoạch hành động quốc gia, luật an toàn giao thông và hệ thống giám sát thương tích, tăng cường hệ thống chăm sóc chấn thương trước viện và trong bệnh viện, năng lực của tổ chức và cá nhân trong phòng chống chấn thương và bạo lực, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ và bạo lực. Chấn thương là một vấn đề y tế công cộng tại nhiều nước, chính phủ của các quốc gia này thể hiện cam kết nhằm giải quyết những chiến lược khác nhau phòng chống thương tích/ hoặc kế hoạch quốc gia. Trong nỗ lực thực hiện kiểm soát chấn thương hiệu quả, LMICs trong khu vực cần phải có đủ năng lực để ứng phó với những vấn đề của nước mình. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương (CIPPR), Trường đại học Y tế công cộng đã được sự chấp nhận của văn phòng Tổ chức Y tế thế giới khu vực tổ chức khóa tập huấn "Phòng chống chấn thương và bạo lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương" sử dụng giáo trình TEACH - VIP 2 (Đào tạo, Giáo dục và phát triển hợp tác trong sức khỏe về phòng chống chấn thương và bạo lực).

  Mục tiêu

  Cung cấp cho các chuyên gia y tế công cộng một cách tổng quan cơ bản về kiến thức và kỹ năng phòng chống chấn thương và bạo lực bao gồm: dịch tễ học chấn thương và thiết kế, thực hiện và đáng giá các chương trình can thiệp dựa trên bằng chứng.

  Mục tiêu cụ thể của khóa học:

  1. Xác định và phân tích các vấn đề chấn thương và bạo lực trong cộng đồng và xác định ưu tiên cho các chương trình can thiệp
  2. Nâng cao kiến thức và kỹ năng cụ thể liên quan đến dịch tễ học chấn thương và phát triển, thực hiện và đánh giá các chương trình phòng chống chấn thương
  3. Phát triển năng lực giảng viên tronng tổ chức các khóa đào tạo về chấn thương và bạo lực về các chủ đề liên quan đến chấn thương tại quốc gia và tổ chức.
 • Công tác đào tạo chấn thương và phát triển mạng lưới

  Công tác đào tạo chấn thương và phát triển mạng lưới

  Kể từ năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Chấn thương Harborview thuộc đại học Washington và Đại học Kỹ thuật Queensland tổ chức các khóa đào tạo như: Dịch tễ học chấn tương và phương pháp nghiên cứu trong chấn thương, phòng ngừa chấn thương, Hệ thống phòng ngừa trong việc kiểm soát chấn thương và phân tích dữ liệu, Thay đổi hành vi - thái độ trong chương trình phòng ngừa chấn thương, Luật và việc thực thi trong chấn thương.

  Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương là đối tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đồng tổ chức các khóa học, chương trình học bổng về chấn thương như: Khóa học Đào tạo, giáo dục và thúc đẩy Hợp tác Y tế trong phòng chống Bạo lực và Chấn thương (TEACH - VIP); Xây dựng các cấu phần giảng dạy về Dịch tễ học chấn thương, Phòng chống Tai nạn thương tích, Nghiên cứu và quản lý chấn thương. Ngoài ra Trung tâm và WHO còn thiết lập và cung cấp các chương trình học bổng về phòng chống chấn thương cho các đồng nghiệp từ các viện nghiên cứu cùng hợp tác khác đến học tập, đào tạo tại trung tâm CIPPR.

  CIPPR là thành viên của cộng đồng phòng chống chấn thương của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, những thành viên cao cấp của CIPPR đang đảm nhận những nhiệm vụ sau:

  • Thư ký mạng lưới nghiên cứu về Tai nạn giao thông đường bộ (RTIRN), đồng thời văn phòng của RTIRN đặt tại trung tâm CIPPR/Hà Nội từ năm 2014.

   

   

   

   

   

  ​​​

  • Thành viên chủ chốt của Diễn đàn An toàn giao thông Việt Nam

  • Thành viên của chương trình Phòng chống chấn thương và bạo lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (WHO/TEACH - VIP)

  Với nhu cầu và khả năng của chúng tôi, chúng tôi mong muốn đề xuất một kế hoạch tăng cường năng lực về phòng chống thương tích ở nhóm các nước có thu nhập thấp và trung bình trong khu vực Tây Thái Bình Dương.