TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương

Phòng 504 toàn nhà A - Đại học Y tế Công Cộng,

số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62662325, Fax: 04.62662325

Email: cippr@huph.edu.vn, pvc1@huph.edu.vn