TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH

    VÀ PHÒNG CHỐNG CHẤN THƯƠNG

Phòng chống đuối nước - Chương trình dạy bơi sống sót 2014 - 2015

 

Tại Việt Nam, theo niên giám thống kê 2013, số người tử vong do đuối nước là 5693 người, chiếm tỷ lệ 7.12/100.000 dân và là nguyên nhân hàng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Đồng Bằng Sông Cửu Long là địa điểm nóng về tai nạn đuối nước.

Năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương được sự tài trợ của Trường Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan đoàn thể Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp thực hiện “Chương trình can thiệp phòng chống đuối nước trẻ em tại Đồng Tháp”. Chương trình đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và góp phần không nhỏ vào việc vận động và nhân rộng chương trình đào tạo kỹ năng bơi an toàn dựa vào cộng đồng và các chương trình can thiệp phù hợp cho các cộng đồng khác tại Việt Nam.

Kết quả nổi bật của chương trình

  • Xây dựng tài liệu và chương trình đào tạo kỹ năng bơi an toàn phù hợp cho khu vực thành thị tại Việt Nam.
  • 100% giáo viên giáo dục thể chất tham gia hoàn thành tốt khóa tập huấn kỹ năng dạy bơi cho trẻ nhỏ và có kiến thức xử trí những tình huống đuối nước.
  • Hơn 75% trẻ tham gia khóa đào tạo bơi thành thạo và có kiến thức xử trí khi gặp trường hợp đuối nước

 

Một số hình ảnh hoạt động của dự án

                      

 

                           

Các em nhỏ được thực hành dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên (ảnh CIPPR)

                   

 

 

 

 

 

 

 

Các giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất tham gia khóa tập huấn "Kỹ năng dạy bơi cho trẻ" (ảnh CIPPR)